Návrh zahrady Plzeň

Potřeba rekonstrukce zahrady plyne ze stavebních úprav souvisejících s prodloužení hlavní pobytové části zahrady o cca 2,5 m a vytvoření nosné gabionové stěny.

Hlavní pobytová plocha má dominantní „nekonečný“ bazén s navazující dřevěnou terasou pro odpočinek. Předpokládaným pohledovým materiálem je terasové modřínové dřevo s ochranným nátěrem. V rohu zahrady je umístěné ohniště na párty s přáteli, ale i romantiku ve dvou. Na terasu s bazénem navazuje hlavní travnatá plocha určená jako herní prostor. Na protilehlé straně je elegantní záhon s katalpami a bílými hortenziemi.

Prostor pod terasou u domu je vydlážděn velkoformátovou dlažbou uloženou ve štěrkovém loži. V rohu je umístěný moderní zahradní domek určený pro letní kuchyň. Za touto letní kuchyní jsou umístěny dva bílé vyvýšené záhony s okrasnou zelení.

Od domu se na hlavní pobytovou plochu lze dostat pomocí dvou schodišť. Jedno je situováno na stranu s okrasným záhonem, ze kterého se lze dostat přes betonové nášlapy k ohništi, nebo přes dřevěné nášlapy na terasu s bazénem. Zde je umístěné schodiště do svažité části zahrady.

Té jsme ponechali její divokost, kterou lze elegantně překonat díky dvěma dřevěným terasám se schodišti směřujícími do nejspodnější části zahrady. Obě terasy jsou navíc propojené mlatovou cestičkou lemovanou jedlou zahradou, jako například borůvkami, lesními jahodami apod. Ve skrze stínomilné rostliny ve svahu jsou uspořádány do skupinových výsadeb. Jsou zde i solitérní stálezelené dřeviny, které drží strukturu této části zahrady.

Třetí rozměr zahradě dodává několik vzrostlejších stromů.