Řez živých plotů a stromů

Stříhání živých plotů

Chceme-li mít hezký a zarovnaný živý plot je nutné mu věnovat určitou péči. Jedna z nich je stříhání živého plotu.

Listnatý živý plot

  1. řez na začátku června
  2. řez v srpnu

Jehličnatý živý plot stačí obvykle stříhat 1x ročně

řez v průběhu června až srpna

Volně rostoucí

pravidelně stříhanou okrasnou dřevinu lze vytvarovat do různých tvarů jako: krychle, jehlan, koule. Vhodnou dřevinou na toto tvarování je např. buxus.

Při řezu živého plotu platí určité zásady, které je nutné striktně dodržovat

  1. Používáme vždy ostré nářadí, abychom živý plot nepoškodili.
  2. Dodržujeme mírný, boční, šikmý řez, aby nedocházelo k prořídnutí spodní části živého plotu.
  3. Neřežeme v pozdějších termínech, řezné rány by se nemusely stihnout zacelit a mráz by mohl živý plot poškodit.

Naše doporučení

Nechali, jste-li živý plot přerůst i v takovém případě lze živý plot zakrátit, např. o 1-2m. Je potřeba pak důkladně dřeviny přihnojit a podpořit růst zálivkou. Větší řezné rány je třeba ošetřit.

Řez ovocných stromů

Strom chceme zdravý, dobře plodící s vyzrálými plody. K tomu nám poslouží pravidelný řez.

Řez zimní

Zimní řez probíhá v období vegetačního klidu obvykle v únoru až březnu, kdy už neočekáváme příchod mrazu. Zimní řez vede k novým přírůstkům. Snažíme se také o prosvětlenou a pravidelnou korunu.

Řez letní

Jejím cílem je zvýšení úrodnosti a podpoření vybarvenosti plodů. Letní řezem také mírně pozastavujeme růst stromu.

Termín:

  • červen až konec srpna

Řez rozlišujeme na:

Řez dlouhý – podpora vegetativního růstu
Řez krátký – podpora plodnosti stromu

Ovocné stromy řežeme dle jeho druhu, jinak řežeme peckoviny, jinak řežeme jádroviny. V případě, že potřebujete poradit s řezem Vašich ovocných stromů, určitě nás kontaktujte. Ohledně řezu jádrovin jako jsou jabloně a hrušně nás kontaktujte v únoru, jakmile skončí větší mrazy. Ohledně řezu peckovin jako jsou meruňky, slivoně, broskve a třešně nás kontaktujte v období květu nebo po sklizni.

Řez drobného ovoce

Drobné ovoce jako je rybíz, borůvky, angrešt, malinovník a ostružník řežeme stejně jako jádroviny v období únoru, března. Tento termín může být popřípadě nahrazen termínem těsně po sklizni.

Naše doporučení

Větší řezné rány namažte stepařským voskem, který ránu dobře zacelí a urychlí její hojení.