Výsev trávníku, trávní koberce

Založení trávníku výsevem (ekonomicky výhodnější, pomalejší postup)

 • Příprava půdy (na požádání dovezení vhodného podkladu pro výsev)
  • Odstranění kamenů, kořenů a vegetačních zbytků
  • Nakypření půdy rotavátorem
  • Úprava půdy (př. přidání křemičitého písku do jílovité půdy, trávníkový substrát na finální 10-15cm vrstvu)
  • Srovnání půdy do roviny
  • Odplevelení (totálním herbicidem)
  • Srovnání půdy válcováním
 • Hnojení půdy
  • Dodání živin půdě pro lepší vcházení trávy
 • Výsev trávníku
  • Rovnoměrný výsev trávníku pomocí rozmetadla
  • Uválcování plochy

Travní koberce (možnost okamžitého zatížení)

 • Příprava půdy – Odstranění kamenů,kořenů
  • Nakypření půdy rotavátorem
  • Úprava půdy (př. přidání křemičitého písku do jílovité půdy, trávníkový substrát na finální 10-15cm vrstvu)
  • Srovnání půdy do roviny
  • Odplevelení (totálním herbicidem)
  • Srovnání půdy válcováním
 • Hnojení půdy – Dodání živin do půdy pro lepší uchycení travního drnu
 • Zatravnění – Položení travního koberce

Rekonstrukce trávníku

Pokud máte řídký trávník plný plevelů a případně i mechu je třeba přistoupit k jeho kompletní rekonstrukci. V této fázi ještě pracujeme se stávajícím trávníkem, který jsme téměř ve všech případech schopni obnovit a trávník zachránit. Jedná se o ekonomičtější metodu, než trávník strhnout a zakládat nový.

Typy trávníků

Trávník zakládáme s ohledem na jeho využití. Obecně je dělíme na:

 • Reprezentační
 • Užitkový
 • Volně rostoucí

Důležité je také zohlednit jak bude trávník využívaný a zatěžovaný.

Pro každý typ trávníku využíváme jiné travní směsi, kde jsou zastoupeny jiné druhy trav.

Naše doporučení

Dosetí trávníku

Dosít je vhodné zejména po vertikutaci a to buď na jaře, nebo na podzim. Dosetí trávníku – obnova trávníku. V těžkých půdách doplnění křemičitého písku.