Záruka spokojenosti

Pokud nebudete s naší službou spokojeni, vrátíme Vám peníze nebo nemusíte za službu zaplatit.

Podmínky

  • Vrácení peněz je možné, pokud zákazník uvede objektivní důvod, proč není s danou službou spokojen.
  • Záruka se vztahuje na týž den, kdy byla služba vykonána. Pozdější reklamace nebudou uznány.
  • Po prošetření celé záležitosti, z které vyjde najevo naše pochybení, bude zákazníkovi vrácena celá částka nebo za službu nezaplatí.